Przejdź do treści

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Urzędniczej w Krakowie.

W grudniu 2023 roku zakończyliśmy prace budowlane oraz nasadzeń zieleni związanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Urzędniczej w Krakowie. 

Kompleksowe prace polegały na:                                                                                                                                    

– wykonaniu boiska o nawierzchni poliuretanowej EPDM o wymiarach 26x46m,

– wykonaniu nawierzchni bezpiecznej EPDM w strefie streetworkout,

– wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej,

– dostawie i montażu elementów małej architektury, tj.: ławek z oparciem, koszy na śmieci, hamaków, tablic informacyjnych, kompletu drabinek do streetworkout, bramek aluminiowych do piłki nożnej, donic drewnianych, piłkochwytów, zestawów do siatkówki, 

– dostawie i montażu oświetlenia sportowego oraz parkowego,

– przygotowaniu podłoża pod nowe nasadzenia drzew, krzewów, traw, bylin wraz z dostawą materiału roślinnego i wykonanie nasadzeń.

Zapraszamy do naszej Galerii 

Znajdziesz nas na:

Powered by