Przejdź do treści

Zagospodarowanie parku rzecznego "Ogród Płaszów" w Krakowie

Park rzeczny “Ogród Płaszów” położony jest w XIII Dzielnicy Podgórze w Krakowie.

Realizacja kompleksowych prac budowlanych oraz nasadzeń prowadzona w ramach projektu została zakończona                  w sierpniu 2023 r. i polegała na:

– wykonaniu ścieżek pieszych ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej,

– wykonaniu parkingu z płyt ażurowych,

– wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych,

– wykonaniu boiska do gry w piłkę koszykową o nawierzchni poliuretanowej,

– wykonaniu podestu drewnianego,

– renowacji kładki pieszej,

– wykonaniu ścieżki edukacyjnej z tabliczkami informacyjnymi, urządzeniami rekreacyjnymi i zabawowymi,

– budowie oświetlenia zewnętrznego,

– dostawie i montażu elementów małej architektury: ławki, leżaki, hamaki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki rowerowe, zestawy piknikowe,

– dostawie i montażu urządzeń zabawowych placu zabaw,

– wykonaniu nawierzchni bezpiecznej ze zrębków,

– wykonaniu nawierzchni z plastrów drewnianych,

– przygotowaniu podłoża pod nowe nasadzenia drzew, krzewów, traw, bylin wraz z dostawą materiału roślinnego i wykonanie nasadzeń,

– wykonaniu trawników,

– pielęgnacji drzew.

Pracami objęta była powierzchnia ok. 6,4400 ha

Zapraszamy do naszej Galerii 🙂

Znajdziesz nas na:

Powered by